Taoïsme

Het Taoïsme of daoïsme is een Chinese filosofische en religieuze stroming. Letterlijk (voor zover je Chinees letterlijk kunt vertalen) betekent het woord Tao ‘Weg’. De teksten Tao Te Ching en Zhuangzi vormen de basis van het Taoïsme. Ze zijn op schrift gesteld in de vierde en derde eeuw voor onze jaartelling. Het Taoïsme heeft zich ontwikkeld parallel met het Confucianisme en het Boeddhisme.

Volgens het Taoïsme is alles in een perfecte harmonie. Geen statische harmonie, maar één die voortdurend verandert. Alles heeft zijn tegendeel en voor alles is er de juiste tijd. Je zou kunnen zeggen, dat als je leeft met deze waarheden je met Tao leeft: op de juiste weg bent. Leef in overeenstemming met de werkzame kracht die het leven, het heelal, in stand houdt. In zijn meest fundamentele vorm is Taoïsme een manier van leven en werken die accepteert wat er gebeurt, het waardeert en ervan leert.


Zie ook:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tao

http://www.innerned.org/tao.html