Jodendom

Het Jodendom is de religie van het Joodse volk en een van de vroegst ontstane monotheïstisch godsdiensten. Het is bijzonder dat het Joodse volk, omgeven door zoveel volkeren die meer goden kenden, is blijven vasthouden aan hun geloof in één eeuwig God, die aan het begin en het einde van de schepping staat. Het Joodse geloof heeft zijn wortels in de geschiedenis van het Joodse volk gedurende meer dan 4000 jaar.

Het heilige boek van het Jodendom, de Tenach, kwam tot stand gedurende een lange periode en kent grote verscheidenheid in literaire vorm (geschiedschrijving, lofzang, spreuken). Belangrijke geloofstekst: Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw kracht. De Thora (de wet) bevat de vijf oudste boeken. De Thora bevat de openbaring en leefregels voor het volk, samengevat in de ‘Tien geboden’, zoals deze aan Mozes zijn gegeven.


Zie ook:

http://www.samsam.net/wereldgodsdiensten/religion.asp?religion=jodendom

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom