Islam

De Islam is een monotheïstische godsdienst en een van de drie grote(re) zogenoemde Abrahamitische religies. Het Arabische woord Islam betekent letterlijk overgave of onderwerping en wijst op het principe dat een aanhanger van de Islam (moslim) zich overgeeft aan Gods wil en wetten. De Islam is ontstaan in de 7e eeuw in Arabië, vanwaar het zich over de wereld verspreidde en heeft ruim 1 miljard aanhangers.

Het voornaamste heilige boek voor de moslims is de Koran. De belangrijkste profeet is Mohammed, aan wie de teksten van de Koran, volgens de overlevering rechtstreeks van God, via de aartsengel Gabriël, zijn geopenbaard. De inhoud van de Koran werd in het Arabisch geopenbaard en die taal is voor de Islam dan ook de taal van de hemel.

 

Zie ook:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam

http://www.samsam.net/wereldgodsdiensten/religion.asp?religion=islam