Humanisme

Onder Humanisme wordt een hedendaagse levensbeschouwing verstaan die de mens centraal stelt en uitgaat van de waarde van de mens. Het woord Humanisme is afgeleid van het Latijnse ‘humanitas’. In het woord zitten twee betekenissen vervat, namelijk ‘mens-zijn’ en ‘het streven naar menselijkheid’.

Het Humanistisch Verbond beschouwt Humanisme als een levensbeschouwing die bij het interpreteren van de wereld en de plaats van de mens uitgaat van de ‘redelijke en zedelijke vermogens’ van de mens.

Het Humanisme doet daarbij geen beroep op een bovenmenselijke of bovennatuurlijke macht of kracht, zoals een god.

Zie ook:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Humanisme

http://www.humanistischverbond.nl/humanisme/index.html