Christendom

Het Christendom is een monotheïstische godsdienst. Christenen belijden het geloof in één God. Het Christendom is een religie gebaseerd op het leven van Jezus Christus, zoals beschreven in het tweede testament van de bijbel, de leidraad in het leven van een christen.

Christenen zijn volgelingen van Jezus Christus, een jood die 2000 jaar geleden werd geboren in het huidige Israël. De kern van wat Jezus leerde is de liefde tot God en de naaste. Hij was daarin radicaal: “Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen”. In oorsprong was het volgen van Jezus een manier van leven, het gaan van een weg.

Tegenwoordig belijden wereldwijd 1.6 miljard mensen het christelijk geloof. Daarmee is het Christendom de meest verspreide godsdienst ter wereld.

Zie ook:

http://www.scholieren.com/werkstukken/6590

http://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom