BOSprojecten

Verschillende mensen uit Apeldoorn hebben naar aanleiding van een oproep, teksten ter bezinning voorgesteld. Een werkgroep heeft deze aangevuld met andere teksten en een keuze gemaakt, waarbij Bezinning, Ontmoeting en Samenwerking sleutelwoorden waren. Ook is gekeken naar onderlinge samenhang en plek in het bos of op de hei.


De BOSbank met het 'sprekende oor'.

De werkgroep van de Stichting BOSprojecten heeft veel werk verzet en heeft diverse mensen en organisaties tot samenwerking weten te inspireren met deze bijzondere wandeling. Om één en ander financieel/juridisch goed te kunnen regelen werd de onafhankelijke stichting BOSprojecten opgericht. Voorzitter: Anja Fijnvandraat, Secretaris: Bas van den Broek, Ugchelen email: bvdbroek1@kpnmail.nl, Penningmeester: Theo Frieling, Apeldoorn.


Belangstelling voor weth. Boddeke en de eerste bank, 30 sept. 2008.

Comité van aanbeveling:
Fred de Graaf, ex-burgemeester van Apeldoorn; Willem Wensink, ex-bosbeheerder (overleden in 2010) en Adèle Reiss, Stichting Markant.

Adviseurs:
René van Beek, Hoenderloo College, Harry Vlietstra, Staatsbosbeheer, Cora Krispijn, Abri, Ietje Karman, levensbeschouwelijke vorming en Herman Meijer, communicatie.
Aalt van de Glind, initiatief.


De eerste routepaal bij de kiosk.

Met dank aan:
Staatsbosbeheer voor het beschikbaar stellen van het terrein en het meedenken over het project; houthandel Bulthuis, voor het hout; Graveerindustrie Van de Weerd, tekstplaatjes; het Hoenderloo College, voor vervaardiging en plaatsing van de banken en het onderhoud. De gemeente Apeldoorn, financiële ondersteuning. Iriszorg/Hodak, drukwerk; Intersport Jonker, verkoop folder; Kiosk De Ugchelse Berg, verkoop folder; Amazing, ontwerp website en vormgeving folder/boekje; Veluws Bureau voor Toerisme en VVV Apeldoorn voor publiciteit. Stichting het Inspiratiehuis, sponsor; Humanistisch Verbond, sponsor; Festival Geloven in Gelderland, sponsor; Enno van Kesteren en Stefan Vosjan, De Wending / Leger des Heils, voorbereiding van de route. Karin de Jong, ontwerp logo. Huub Bongers, ontwerp bank, Anneke van den Akker, routekaartje. Notaris Wille, oprichting stichting; IVN, natuurinformatie en ABRI, huisvesting etc. van de werkgroep. Tenslotte de werkgroep: Anja Fijnvandraat; Herman Meijer, gemeente Apeldoorn; Erik Jansen, De Brug; Ietje Karman, levensbeschouwelijke vorming; Tom Schoemaker, ABRI en Cora Krispijn, coördinator ABRI.

Giften en donaties zijn welkom
IBAN: NL77 INGB 0004 2446 15 t.n.v. Stichting BOSprojecten te Apeldoorn

                                       Stichting Bosprojecten 
                                    Wijer 28 7339 BZ Ugchelen 
                                        info@bosapeldoorn.nl