Animisme

Het animisme is een natuurlijke of natuurgodsdienst waarbij geesten- en voorouderverering belangrijk zijn. Het komt in vrijwel de hele wereld voor in vele variaties. Een animist gelooft in het bestaan van goede en kwade geesten die kunnen wonen in ondermeer bomen, dieren en gebruiksvoorwerpen.

Een animist eert natuurkrachten, zoals zon, aarde, donder. Animisten geloven dat alles in de wereld een bepaalde kracht heeft: mensen, dieren, zon, wind, vuur, rivieren, planten en ook levenloze dingen als rotsen en stenen.

Zie ook:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Animistische_religie

http://www.samsam.net/wereldgodsdiensten/religion.asp?religion=animisme